Hélène Safran cosmetica bestaat reeds 35 jaar. Van meet af aan werd er gestreefd naar gebruiksvriendelijke producten van hoogstaande kwaliteit. Zowel de research als de vervaardiging ervan werden volledig aan een vooraanstaand Zwitsers labo toevertrouwd. De testresultaten zijn eveneens aan de strenge Zwitserse normen onderworpen. Door hun veiligheid genieten ze de voorkeur in meerdere opleidingscentra voor schoonheidszorgen.

Gezien de groeiende algemene belangstelling voor cosmetica en cosmeceutica menen wij het geschikt om de geneesheren specialisten in dit domein kennis te laten nemen met onze volledige lijn. Deze kwalitatief verfijnde producten bieden grote tevredenheid aan de veeleisende patiënt die de cosmetische aspecten weet te waarderen, en tevens ook de degelijkheid van een medisch advies onmisbaar acht.

Hélène Safran cosmetica bieden de mogelijkheid een doordachte keuze te maken uit een zeer ruim aanbod van cosmetica. U kunt nu rechtstreeks bij Hélène Safran cosmetica bestellen. Dit direct contact tussen arts, patiënt en fabrikant bevordert de efficiëntie van de behandeling. Bovendien kunnen nieuwe suggesties sneller in de praktijk omgezet worden.

Wij hopen alvast dat deze nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden U niet onberoerd zullen laten. Onze afgevaardigde staat reeds ter uwer beschikking voor verdere inlichtingen.

Hélène Safran
Cosmetics Research Center