Pigment Control System 3x 50 ml

77.50 (incl. BTW)

Levertijd: 1 – 3 werkdagen
Verzendkosten: € 5,50

Beschrijving

PIGMENT CONTROL SYSTEM     Complete set

Inhoud: 50 ml dag creme, 50 ml nacht creme en 50 ml serum

GRATIS twee ORGINELE KOP & SCHOTEL VAN Hélène Safran

Pigment control,een opmerkelijk nieuw functioneelingrediënt,vertegenwoordigt eenbelangrijke vooruitgang in desnel uitbreidende reeks produc-ten ter verheldering van de huid.Ten gevolge van aanzienlijkeinspanningen voor onderzoek enontwikkeling,is Pigment con-trol de resultante van vernieuw-de en grondige analyses van de biochemische aard van melanogenesis en de biofysieke beschouwingen,die leiden tot talrijke reactiemechanismen.Het belang van de nieuwe cosmetische molecule kan alsvolgt samengevat worden:Pigment control – in tegen–stelling tot actueel beschikbare producten – houdt niet enkelhet proces van pigmentatie tegen,maar vermindert tevensdoeltreffend de bestaande pigmentering.De primaire wer-kingsmechanisme is de inhibitie van het enzym tyrosinase.Hoe dan ook,deze werking wordt verder ondersteund dooreen tweede functie:Pigment control heeft ook het ver-mogen om op bijzonder doeltreffende wijze reeds bestaan-de pigmentatie af te breken.Een aantal geassocieerdeenzyme systemen die in de melanogenese deel nemenworden vermoedelijk beïnvloed door specifieke actieveingrediënten in de Pigment control formulering.Dezetweevoudige aanpak resulteert in een grondiger en langdu-riger pigmentcontrole en gelijkmatige pigmentverdeling dande conventionele depigmenterende substanties.Preliminaire gegevens van lopende klinische trials over eentweemaandelijkse periode ondersteunen stellig deze waar-nemingen.Tot slot,om de wensen van de verbruiker maxi-maal te bevredigen,zijn de actieve ingrediënten vanPigment control afgeleid van natuurlijke plantaardige oorsprong.Pigment control is gebaseerd op eengestandaardiseerde extract van beredruif.Huidverzorgingsproducten met Pigment control bevat-ten doorgaans zonnefilter voor de optimale werking van het product huidbescherming.

PIGMENT CONTROL SERUM

Dit extract is een concentratie van ingrediënten methelder makende eigenschappen,die onschadelijk zijnvoor de stofwisseling van de huid en die ophoping vande melanine voorkomen.Voor een gelijkmatige engeleidelijke verheldering van de opperhuid,is eenbestendige en regelmatige aanwending aanbevolen.Om deze verzorging te vervolledigen wordt eveneensaanbevolen vervolgens de verhelderende dag en nacht crème te gebruiken.

Gebruik:

’s morgens en ’s avonds aanbrengen,op hetgrondig gereinigde en met tonic verstevigde huid vanhet gelaat en de hals.Met de vingertoppen zachtjesmasseren en aansluitend verzorgen met dag en nacht crème.

PIGMENT CONTROL NACHTCRÈME

Crème speciaal samengesteld met een nieuw complex,datbij bestendige en regelmatige aanwending,onschadelijk enzonder de stofwisseling van de opperhuid te wijzigen,eengelijkmatige en geleidelijke verheldering van de gelaats-kleur verzekert. De UV filters verlenen de crème eenbeschermende werking tegen de schadelijke stralen van hetdaglicht,die het tyrosinase enzyme activeren.Dit enzymestimuleert op zijn beurt de vorming van melanine en is alsdusdanig verantwoordelijk voor huidverdonkering en hetverschijnen van pigmentvlekken.Crème met hydraterendeen voedende eigenschappen.Zij helpt tevens de natuurlijkefuncties van huid – en haarweefsel te verbeteren..De nacht-crème beschikt over een rijker en voedender structuur en istevens aanbevolen voor droge huid.Gebruik:op het vooraf gereinigde en met lotion versterk-te gelaat en de hals.Gelijkmatig masseren tot volledigeabsorptie.De oogomtrek vermijden.

GRATIS twee Orginele kop & schotels van Hélène Safran